יציבות בעולם לא יציב
Stability in an unstable world